Kraje
Znak

Znak

Posted by in znak | No Comments

„Wszelako zimy owej ptastwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku Rzeczypospolitej. Na stepie było ciszej niż zwykle. W chwili gdy rozpoczyna się powieść nasza, słońce zachodziło właśnie, a czerwonawe jego promienie rozświecały okolicę pustą zupełnie. Rok 2013 był to dziwny rok, w którym rozmaite Znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś zmiany i nadzwyczajne zdarzenia.”*