Kraje

Znak

Posted by in znak | No Comments
Znak

„Wszelako zimy owej ptastwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku Rzeczypospolitej. Na stepie było ciszej niż zwykle. W chwili gdy rozpoczyna się powieść nasza, słońce zachodziło właśnie, a czerwonawe jego promienie rozświecały okolicę pustą zupełnie. Rok 2013 był to dziwny rok, w którym rozmaite Znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś zmiany i nadzwyczajne zdarzenia.”*

Tego dnia listonosz przyniósł niewielką szarą paczkę. To był Znak…dosłownie. Właśnie trzymam w rękach certyfikowany znak drogowy z logo „4ever Moments”, który będzie nam towarzyszył w drodze. Co prawda nie mamy jasno określonego planu, za to do plecaka zabieramy ze sobą nasz Znak, który ma nam niestrudzenie wskazywać drogę na przód  i przypominać, że piękne chwile zostaną z nami już na zawsze…

znak1

znak2

znak3

*sparafrazowano fragment I tomu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza

Komentuj